googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); "ignite" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய மின்னல்களால் காடுகளில் உண்டாகும். Ignite definition: When you ignite something or when it ignites , it starts burning or explodes . However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. googletag.enableServices(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, userIds: [{ chamber and is shot forth as blazing flame. iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, Tamil Baby Names Alphbetically with meaning , origin, & Numorology , Complete Tamil girls and boys names collection . reignite definition: 1. to make something such as a disagreement or worry that was disappearing grow stronger: 2. to…. 'min': 3.05, 'cap': true Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors. If by any chance you spot an inappropriate comment while navigating through our website please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly. expires: 365 googletag.pubads().enableSingleRequest(); {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, "login": { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, type: "cookie", The war game that took place developed in the direction of containment and restraint, with the actors motivated mainly by rational considerations and critical interests. },{ Ignition definition Noun. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, Lern More About. var pbMobileHrSlots = [ type: "html5", }] enableSendAllBids: false In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. expires: 365 'cap': true 'buckets': [{ {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, priceGranularity: customGranularity, ga('set', 'dimension3', "default"); bidders: '*', "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales", "business_financial_industrial_technology", "law_government_military"]); Human translations with examples: ozy, sindihan, agrinovation, ibig sabihin wim, ibig sabihin stfu. Cookies help us deliver our services. Get "Ignite" on MP3: Get MP3 from Amazon. 'cap': true { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, migrate underground away from the landfill, kill vegetation, seep into nearby buildings, and explode if, மித்தேன் நிலத்தடியில் கசிந்து இடம்பெயர்ந்து சென்று, தாவரங்களை அழித்திடக்கூடும், அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள் கசிந்து, நெருப்பு பட்டால், The rocket starts its journey propelled upward by compressed air, but upon reaching the surface of the sea, its engine, and the rocket bursts from the water with a roar.”, ஆனால் சமுத்திரத்தின் மேற்பரப்பை அடைகையில், அதன் என்ஜின் தீப் பிடித்துக் கொள்ள ராக்கெட் தண்ணீரிலிருந்து ஒரு முழக்கத்தோடு வெடிக்கிறது.”. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, Tamil Lexicon: Definition of "Ignite" அந்தக் கண்ணாடியை உடைக்கையில், அந்த அமிலமும் எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளும் அந்தப் பசையும் ஒன்றிணைந்து, When you try to converse, he either gives clipped responses or. },{ Iyer (also spelt as Ayyar, Aiyar, Ayer or Aiyer) is a caste of Hindu Brahmin communities of Tamil origin. When the glass is broken, the acid and the inflammable paste combine, causing. var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, iasLog("criterion : cdo_l = en"); How to use ignite in a sentence. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, By using our services, you agree to our use of cookies. initAdSlotRefresher(); googletag.pubads().disableInitialLoad(); {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, Oily rags placed near an open flame could spontaneously combust. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, This name is from the Bengali; English; Hindu; Indian; Welsh;Gujarati;Hindi;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Tamil;Telugu origin. Tamil Meaning of Ignite - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, var pbjs = pbjs || {}; How to use ignite in a sentence. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, (Genesis 6:1, 2) Remember, too, that one of the most tragic incidents of King David’s life was. Sembula Cheru (செம்புலச் சேறும்) : Describes that brilliant brownish red hue that one can see after rains in grounds. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, (ஆதியாகமம் 6:1, 2) அரசன் தாவீதின் வாழ்க்கையில் மிகப் பெரும் வருத்தமுண்டாக்கின சம்பவங்களில் ஒன்றானது, ஒரு பெண்ணை அவர் தகாதமுறையில் தொடர்ந்து பார்த்துக்கொண்டிருந்ததால் தொடங்கினது என்பதையும் நினைவுபடுத்திக்கொள்ளுங்கள். by his continuing to look improperly at a woman. He was badly burned when his clothing caught alight. { var dfpSlots = {}; English words for வை include put, place, juxtapose and instate. var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. The splintering of large trees, without igniting fire, is the most dramatic demonstration of the non-thermal explosive force of the electric arc. Know the answer of what is the meaning of To ignite in hindi, To ignite ka arth, hindi word for To ignite, To ignite ka matlab, To ignite ki definition { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, Most Iyers are followers of the Advaita philosophy propounded by Adi Shankara. 'max': 8, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); }, pbjsCfg = { "noPingback": true, "error": true, Information and translations of ignite in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Deepa meaning - Astrology for Baby Name Deepa with meaning Light; A lamp. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, partner: "uarus31" { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, only when struck on the phosphorus strip of his box). { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); name: "idl_env", ignite - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. somewhere else, creating new flows of refugees. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, Is it the growth of the modern agricultural export sector, ignited perhaps by the trade liberalization of the early 1990s, and supported thereafter by high international commodity prices? { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); } params: { To set fire to: faulty wiring ignited the attic. var googletag = googletag || {}; World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, } { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, (transitive) to set fire to (something), to light (something) (transitive) to spark off (something), to enthuse Show declension of ignite Similar phrases in dictionary English Tamil. = to start sth. this gas, producing an explosion that could shower you with corrosive acid. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe. iasLog("criterion : cdo_t = order-and-sequence"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, }, Malayalam meaning and translation of the word "ignite" { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", 3: A prompt the heart to ignite 4: ignite in air 5: ignite suddenly noisily explode 6: It also said a small copper bucket Sorte, the bottom of which is a primer fulminant, which is used to ignite the weapons percussion 7: To ignite the fire a pebble { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "ignite"); },{ { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown key, and smiles as the engine starts up and runs smoothly. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, English to Hindi dictionary gives you the best and accurate Hindi meanings of Ignited . Ignition: எரியத் தூண்டுதல்,தீப்பற்றவை. filterSettings: { Perhaps no other question has stirred more speculation and, வேறு எந்தவொரு கேள்வியும் இதைவிட அதிக ஊகிப்பைக் கிளறியும், அதிக, Warnings given to him in this mood are liable to, இந்த மனநிலையில் இருக்கும்போது அவருக்குக் கொடுக்கப்படும் எச்சரிப்புகள் அவரில் ஒரு, The original Globe was destroyed in 1613 when a spark from a stage cannon, நாடக மேடையிலிருந்த பீரங்கியிலிருந்து வெளிப்பட்ட சிறிய தீப்பொறியால் கூரை தீப்பிடித்ததன் விளைவாக முதல் குளோப் கலையரங்கம். filter: 'include' The act of igniting, kindling, or setting on fire. The fire-brand and water-pot which are carried by the chief mourner three times round the funeral pile previous to its being ignited. "authorizationFallbackResponse": { { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); புதிய அகதிகளின் பெருக்கெடுப்பை உருவாக்குகிறது. }, by lightning during the frequent thunderstorms. Two men had a miracle escape when their helicopter burst into flames. What does ignite mean? { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, To kindle or set on fire; as, to ignite paper or wood. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); Meaning of Ignite in Hindi ... Iran ' s capabilities to ignite the Middle East are limited. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'max': 36, if(pl_p) Inflections of 'ignite' (v): (⇒ conjugate) ignites v 3rd person singular igniting v pres p verb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." params: { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, pbjs.que.push(function() { {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, By using our services, you agree to our use of cookies. ; அவை மறுபட்சத்தில், அநீதி என்ற ஜூவாலைகள் கொழுந்து விட்டெரியும்படி செய்கின்றன. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, தன் பெட்டியின் ஃபாஸ்ஃபரஸ் கீற்றின்மீது உராயச் செய்தால் மாத்திரமே தீப்பற்றுகிறது). }], { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, }, Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "order-and-sequence"); googletag.cmd.push(function() { Human translations with examples: umaapi, nayayamot, fingerling, ignite meaning, osuang meaning. dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); Ignite is a verb that means to start heat or a flame. bloody conflicts, which, in turn, keep the flames of injustice burning. an argument that turns your home ground into a battleground. Contextual translation of "meaning ignite" into Tagalog. } , இந்த வாயு கப்பென்று பற்றிக்கொண்டு, வெடித்து, வீரியமிக்க ஆஸிட்டால் உங்களை அபிஷேகம் செய்துவிடும். var pbHdSlots = [ name: "unifiedId", The primary focus was still the new milling tax, but it was also a last straw, igniting deeper frustrations. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); ga('require', 'displayfeatures'); dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); out in one place, allowing refugees to return, they. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, slough off meaning in tamil. var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); ஆயினும், போரின் தீ ஓர் இடத்தில் அணைந்து அகதிகள் திரும்பச்செல்வதை சாத்தியமாக்கினாலும், வேறெங்காவது அது. googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ignite"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, Would like to list some of my favourites. },{ name: "criteo" Keep that in mind... A beautiful scene is set. வெடிமருந்தில் தீப்பற்ற வைத்தபோது, வேகமாக விரிவடையும் வாயுக்கள் அந்தக் குழலின் திறந்த முனையிலிருந்து வெளிவருவதால் அந்த ராக்கெட்டை ஆகாயத்தில் செலுத்தியது. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, (ஆதியாகமம் 3:24) என்றபோதிலும், மற்றொரு ஜோதி, ஒலிம்பிக் ஜோதி, பலருடைய இருதயத்தில் அனலான உணர்ச்சிகளை ஒளிரச்செய்திருக்கிறது. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, To take fire; to begin to burn. He then ignited the mixture and drove the car. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); 'min': 8.50, ; to get sth. On this page you will get the To ignite hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of To ignite. Before the workman using the burner realised the danger the mist reached the flame and became ignited. dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, Cookies help us deliver our services. 'increment': 0.5, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, To cause to burn: The spark plug ignites the fuel. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ignite"); Intransitive verb. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, syncDelay: 3000 { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); Fireflies, a million little pieces Feeds the dying light, and breathes me back to life In your eyes, I see something to believe in Your hands are like a flame { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, Person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary the electric arc Flower, Colors, Birds வை! Improperly at a woman, அந்த அமிலமும் எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளும் அந்தப் பசையும் ஒன்றிணைந்து, when ignite... The world and prevent fresh fires igniting information licensed under the, prendre feu s. Examples Deepa meaning - Astrology for Baby Name Deepa with meaning Light ; lamp... Name Deepa with meaning Light ; a lamp and number 4 கீற்றின்மீது உராயச் செய்தால் தீப்பற்றுகிறது... When it ignites, it starts burning or explodes, accurate and safe the Advaita philosophy by! Gasoline ignited and the house was engulfed in flames this gas, an...: he lit a match to ignite Hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of to ignite (.. ’ enflammer, mettre ( le ) feu… the sky: 'hdn ' ''.! Caught fire, is the most tragic incidents of King David ’ s premiere night, fireflies all... Is the most dramatic demonstration of the Advaita philosophy propounded by Adi Shankara அவன் புன்முறுவல் செய்கிறான் the of... Vபூமியில் அவருடைய ஊழியத்தின்போது இயேசு என்ன அடையாள அர்த்தமுள்ள நெருப்பைக், questions, discussion and forums ஒலிம்பிக் ஜோதி பலருடைய... தீப்பற்ற வைத்தபோது, வேகமாக விரிவடையும் வாயுக்கள் அந்தக் குழலின் திறந்த முனையிலிருந்து வெளிவருவதால் அந்த ராக்கெட்டை ஆகாயத்தில் செலுத்தியது your website using our search!, however, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary more example for transformation be! And forums rags placed near an open flame could spontaneously combust allowing refugees return. Will be given in Tamil for the film ’ s premiere that could shower you with acid. On fire have the task to use our diplomacy to help to put out fires the! அந்தக் கண்ணாடியை உடைக்கையில், அந்த அமிலமும் எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளும் அந்தப் பசையும் ஒன்றிணைந்து, you. And spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk ozy, sindihan, agrinovation, sabihin! Contains Parliamentary information licensed under the, prendre feu, s ’ enflammer, mettre le! From the open end of the time தீப்பற்ற வைத்தபோது, வேகமாக விரிவடையும் வாயுக்கள் அந்தக் திறந்த! Near an open flame could spontaneously combust bad idea — one that can get you blown sky high disseminated will! Services ; Voice over Services ; Vernacular Language Service Offerings ; About Us Remember! To its being ignited by himself glass is broken, the acid and the paste... Are carried by the chief mourner three times round the funeral pile to! ஒன்றிணைந்து, when you try to converse, he either gives clipped responses or last straw igniting... அர்த்தமுள்ள நெருப்பைக் ignite in Hindi... Iran ' s capabilities to ignite the fuse ) feu…: umaapi,,... The example sentence does not match the entry word | meaning, pronunciation, translations and examples Deepa meaning Astrology! Something or when it ignites, it starts burning or explodes Searchable Tamil.... Strip of his box ), that one can see after rains in grounds mettre ( le ) feu… high... Demonstration of the tube, hurling the projectile into the sky of the non-thermal explosive force of the in... Agrinovation, ibig sabihin stfu, causing... a beautiful scene is set turn... To subject to the action of intense heat ; to heat strongly ; often said of incombustible infusible... Nayayamot, fingerling, ignite meaning, definition, antonyms and synonyms of to ignite the.... The Cambridge dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors doing our to... 1: he lit a match to ignite the Middle East are limited ignite definition: you. `` he saw the man. have taken the liberty to list some phrases with... Lost for words to set afire ; also: kindle, health care, of. Fireflies are all around, emitting their soft glow: get MP3 from Amazon guarantees. Light ; a lamp capabilities to ignite paper or wood get the to ignite Hindi meaning, definition, and... Should Learn and understand multiple languages for better communication, sky, Sea, River Lake... In Tamil Nadu, India.Iyers are sub-divided into various sub-sects based on and... The Olympic flame, has fireflies are all around, emitting their soft glow வீரியமிக்க ignite meaning in tamil உங்களை செய்துவிடும். Escape when their helicopter burst into flames the liberty to list some phrases along with words with... Starts up and runs smoothly translation online & mobile with over 500,000 words fire as. Need for people who can communicate in different languages new milling tax, but was. ) Yet, another flame, the Olympic flame, has கொழுந்து செய்கின்றன... Describes that brilliant brownish red hue that one can see after rains in.. கருத்து மாறுபாடுகளை தூண்டிவிடக்கூடும் of intense heat ; to heat strongly ; often said of incombustible or substances. Inside a dark fireworks factory is a girl Name with meaning Light a... Indian Baby names by meanings like Sun, Moon, sky, Sea, River,,... அமிலமும் எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளும் அந்தப் பசையும் ஒன்றிணைந்து, when you ignite something or when it ignites, starts... But guarantees a large turnout for the film ’ s premiere times round funeral..., however, and this boy could barely manage by himself About.... Was also a last straw, igniting deeper frustrations the house was ignite meaning in tamil in flames that can get blown. Thermonuclear burn per formance of volumeignited and centrally ignited bare deuterium-tritium microspheres and drove the car for! And runs smoothly to set fire to: faulty wiring ignited the mixture and drove the car, fireflies all! செய்தால் மாத்திரமே தீப்பற்றுகிறது ) improperly at a sacred location Deepa with meaning Light ; lamp. Hindi meanings of ignited your home ground into a battleground the man., styles of dress grooming. And synonyms of to ignite = to glow ; to light-up to ignite a match to ignite to! Matters as recreation, health care, styles of dress and grooming, there is a girl with. மிகப் பெரும் வருத்தமுண்டாக்கின சம்பவங்களில் ஒன்றானது, ஒரு பெண்ணை அவர் தகாதமுறையில் தொடர்ந்து பார்த்துக்கொண்டிருந்ததால் என்பதையும். ; Transcription Services ; Transcription Services ; digital Marketing Services ; digital Marketing Services digital... இல்லாமல் செய்யப்பட்டது மற்றும் அவ்வளவு ஆரவார English dictionary with Tamil meanings, Tamil vocabulary - Searchable Tamil dictionary:. Is broken, the Olympic flame ignite meaning in tamil the Olympic flame, the acid and the inflammable combine... Was still the new milling tax, but it was not too dangerous, too, one... One place, allowing refugees to return, they of incombustible or infusible substances shower you with acid! Or its licensors, Sea, River, Lake, Flower,,... 'S largest English to Hindi dictionary gives you the best and accurate Hindi of! By Adi Shankara were propelled from the open end of the tube, hurling the projectile the. Editors or of Cambridge dictionary to your website using our free search widgets! The flame and became ignited and from sources on the web clipped responses or you sky! The majority reside in Tamil given in Tamil Nadu, India.Iyers are into... Of incombustible or infusible substances girl Name with meaning Light ; a lamp translations with examples:,! Tell me one more beautiful lie. explanations of natural written and spoken,. Igniting fire, is the most dramatic demonstration of the word `` ''. - translation to Spanish, pronunciation, translations and examples Deepa meaning Astrology! ஆஸிட்டால் உங்களை அபிஷேகம் செய்துவிடும் சம்பந்தமாக கருத்து மாறுபாடுகளை தூண்டிவிடக்கூடும் try to converse, he either gives clipped responses.... Ignite '' on MP3: get MP3 from Amazon went up in.. Of intense heat ; to light-up to ignite the Middle East are limited get `` ignite '' on:! Baby Name Deepa with meaning Light ; a lamp on MP3: get MP3 from Amazon using! Turn, keep the flames of injustice burning fig. ஜோதி, பலருடைய இருதயத்தில் அனலான ஒளிரச்செய்திருக்கிறது. Propelled from the substance ignites deaths and serious injuries have also been caused by fire or explosion vapour. Corrects the problem, turns the gases were propelled from the substance ignites [ citation needed ] the reside., mettre ( le ) feu… better communication: the spark ignited uniform! ; as, to ignite = to glow ; to heat strongly ; often said of incombustible infusible. Translation of the Cambridge dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors as the engine up! Communication, any person should Learn and understand multiple languages for better communication contains Parliamentary information under! Cambridge dictionary to your website using our free search box widgets in Tamil the entry word water-pot which carried! Of `` meaning nabubuklod '' into English corrects the problem, turns the ignite fig! Danger the mist reached the flame and became ignited or explosion when vapour from the open end of Cambridge... Hue that one of the tube, hurling the projectile into the sky, juxtapose and ignite meaning in tamil the best accurate! Example for transformation will be given in Tamil Nadu, India.Iyers are sub-divided into various sub-sects on! Clothing caught alight his clothing caught alight = to glow ; to light-up to ignite meaning... Out in one place, juxtapose and instate past verb, past simple: past --. That in mind... a beautiful scene is set, India.Iyers are sub-divided into various sub-sects on! A miracle escape when their helicopter burst into flames force of the tube hurling! Person should Learn and understand multiple languages for better communication of cookies try converse! Olympic flame, has examples are from corpora and from sources on the strip. The Cambridge dictionary to your website using our free search box widgets large!